Bivråken som flög i vindparksområdet 7 augusti 2019!

Den är skyddsklassad!

Foto: Nils Persson

illustration av höjden av ett planerat vindkraftverk vs. Eiffeltornet vs. hög tall.


Nei til vindkraftutbygging i verdifulle natur- og friluftslivsområder

Film från Hishult (Laholm) om hur det är att vara granne med vindkraftverk. Filmen är gjord av Per von Wachenfeldt.

Fotomontage från olika platser