Välkommen till hemsidan för Föreningen Fri natur Stömneskog

Föreningen har som ändamål att bedriva ideell verksamhet i form av en motpol till vindkraft och ska skydda naturområden i Stömne, som är rik på nyckelbiotoper och sällsynta fåglar som vitryggig hackspett, lappuggla, havs och kungsörn, tjäder och orre med flera arter, men framför allt fladdermöss, samt med särskild målsättning att verka för att naturen ska förbli orörd, och att all exploatering av vindkraftsindusti stoppas. Föreningen vänder sig till människor i alla åldrar, oavsett bakgrund.

Vi äger inte skogen och naturen,

men vi vill njuta av tystheten och friden den ger.

Vi delar gärna vår natur med människor och djur,

men inte med storskalig vindkraftsindustri.

Skogen och naturen lockar oss,

här finner vi lugn och frid.

Ta inte detta ifrån oss!

Endast vinden ska susa i träden…
Medlemskap/Sponsring

Föreningen Fri natur Stömneskog

Bli medlem eller ge ett ekonomiskt bidrag, gå in på sidan medlem/sponsor där finns alla info!


HÄR ÄR DE SOM sponsrar FÖRENINGEN MED NÅGOT EKONOMISKT BIDRAG!

Rucksack Reisen GmbH

Pleistermühlenweg 278

48157 Münster

Tyskland


Grums Taxi AB

0555-61670

Macken Glava

0570-401 77

ICA Nära Glava

0570-400 01

Imoe AS

Oslo

  • Familjen Wendler
  • Stavnäs Prästgård
  • Familjen Noffke Tyskland
  • Sara och Manuel Hebeisen Baechtold
  • Jan Ulitzsh Fromskog
  • Familjen Björklund Byhöjden
  • Öyvind Kristiansen

Folder för Fri Natur Stömneskog

Denna folder har tryckts upp och delas ut i kommunen för att informera om vårt arbete med att stoppa vindkraftsindustri i Stömneskogen!

Man får gärna sprida den,

använd er av PDF filen här nedan!

Första sidan

Andra sidan

Vår livsmiljö är hotad!


Hjälp oss att få stopp på vansinnet genom att bearbeta din lokala politiker att sätta stopp eller säga nej!


Om du inte redan gjort det:

Kontakta den politiker du har förtroende för, och framför din mening om Stena Renewables storskaliga vindkraftsutbyggnad i kommunen!


Lämna förslag - synpunkter till

Arvika kommun


Eifeltorn 300m Vindkraftverk 280m Tall 25m

OBS! Varje vinge är ca: 100 m lång!

Rotordiametern motsvarar 4,5 fotbollsplaner!

Kommer att synas 5-6 mil!

Hjälp med fågelinventering

En vädjan till naturfotografer som besöker Stömneskogen för att fotografera fåglar som vitryggig hackspett, tjäder, lappuggla, havs och kungsörn och andra sällsynta arter.

Rapportera gärna om man har bra bilder.

Skicka med foton och koordinatorer för platsen till aden.peter27@gmail.com som tillsammans med ornitologer ser till att de kommer in i artportalen.

Tack på förhand!

Fri natur Stömneskog

Medlem i Föreningen Svenskt Landskapsskydd

http://landskapsskydd.se/


Hemsidan uppdaterad: 2019-10-30